وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


وبینار «اثر پارامترهای هندسی میان قاب بر برش مقاوم قاب‌های میانپر»
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 0/03/24

واحد پژوهش با همکاری انجمن علمی گروه عمران موسسه آموزش عالی توس برگزار می‌نماید:

وبینار «اثر پارامترهای هندسی میان قاب بر برش مقاوم قاب‌های میانپر» 

سخنران: جناب آقای دکتر هژبرالساداتی
دبیر وبینار: سرکار خانم عدالتیان

زمان برگزاری: دوشنبه 24 خردادماه، ساعت 18
لینک وبینار در ادوب کانکت:
لطفا با تایپ نام خانوادگی خود به انگلیسی و با حالت مهمان وارد شوید.
@toosinstitute