وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مراسم عزاداری
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 98/08/01


زمان: دوشنبه ۶ آبان ماه بعد از نماز جماعت ظهر در نمازخانه موسسه
⚠️دانشجویان عزیز جهت شرکت در مراسم و رزرو غذا، در پرتال خود رایگان ثبت نام نمایند.
(معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی توس)