وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قالب ارایه مستندات پروژه دانشجویان ارشد ریاضی
موضوع: آموزش, امور پژوهشی, آیین نامه ها, ریاضی, کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
تاریخ : 94/11/29

کلیه دانشجویان ارشد ریاضی می بایست پایان نامه نهایی خود را بر اساس فایل پیوست تنظیم نمایند

پیوست ها

نام فایل حجم
Math-Project_Template.pdf 407.8 کیلوبایت دانلود