وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فعال شدن پرتال تغذیه جهت دانشجویان ورودی جدید
موضوع: امور دانشجویی, تغذیه دانشجویی
تاریخ : 96/07/20

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید

اسامی شما عزیزان در پرتال تغذیه وارد شده است و از امروز می توانید مانند دیگر دانشجویان جهت رزرو غذا با مراجعه به پرتال خود  در ابتدا در قسمت مالی مبلغی برای تغذیه شارژ و سپس در قسمت رزرو،  غذای مورد نظر خود را برای هفته آینده رزرو نمایید.