وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


راهنماي انجام مراحل پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد
موضوع: امور پژوهشی, کتابخانه, آیین نامه ها, فرم های کارشناسی ارشد
تاریخ : 97/03/20

راهنماي انجام مراحل پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد

نام فایل حجم
راهنمای استفاده از سامانه همان... 1.8 مگابایت دانلود
راهنمای انجام مراحل پایان نامه... 150.4 کیلوبایت دانلود
اطلاع رسانی آیین نامه اجرایی ث... 130.7 کیلوبایت دانلود
1_فرم شماره 2 - پیشنهاده گروه... 263.7 کیلوبایت دانلود
1_فرم شماره 3 فرم اعلام آمادگی... 70.9 کیلوبایت دانلود
1_فرم شماره 1 - انتخاب استاد ر... 60.3 کیلوبایت دانلود
1_فرم شماره 4فرم اعلام زمان و... 81.6 کیلوبایت دانلود