وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جلسه نمایش ، نقد و تحلیل فیلم "سرخ پوست"
موضوع: امور فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 98/09/18

جلسه نمایش ، نقد و تحلیل فیلم
"سرخ پوست"
چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۰ - ساعت ۱۰ الی ۱۴ - کلاس ۱۰۳
با مدیریت سرکارخانم یزدان نژاد


کانون فیلم موسسه‌ آموزش عالی توس