وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تمدید مهلت ثبت نام وام شهریه
موضوع: امور دانشجویی, اطلاعیه ها
تاریخ : 98/09/10

مهلت ثبت نام وام شهریه تمدید شد.

❌کلیه دانشجویان(ورودی ۹۸ و ماقبل) جهت ثبت نام و درخواست وام شهریه تا ۲۰ آذرماه به سایت صندوق رفاه به نشانی www.swf.ir مراجعه نمایند.