وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تمدید زمان ثبت نام  درخواست وام صندوق رفاه دانشجویی برای نیمسال دوم 99 -98
موضوع: امور دانشجویی, اطلاعیه ها
تاریخ : 99/01/17

تمدید زمان ثبت نام  درخواست وام صندوق رفاه دانشجویی برای نیمسال دوم 99 -98

  پیرو اطلاعیه صندوق رفاه سازمان امور دانشجویان، با توجه به شیوع بیماری کرونا و رعایت حال دانشجویان متقاضی وام دانشجویی، مهلت ثبت نام درخواست وام برای نیمسال دوم تا ۱۵ اردیبهشت ۹۹  تمدید گردید.

  دانشجویان محترم می توانند برای ثبت‌ نام اولیه به سایت صندوق رفاه دانشجویان به نشانی اینترنتی www.swf.ir  مراجعه  و درخواست اولیه خود را در پورتال دانشجویی صندوق رفاه ثبت نام نمایند.
#امور_دانشجویی