وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تمدید زمان ثبت نام  درخواست وام صندوق رفاه دانشجویی برای نیمسال دوم 99 -98
موضوع: امور دانشجویی, اطلاعیه ها
تاریخ : 98/12/20

تمدید زمان ثبت نام  درخواست وام صندوق رفاه دانشجویی برای نیمسال دوم 99 -98

  •  پیرو اطلاعیه صندوق رفاه سازمان امور دانشجویان، با توجه به شیوع بیماری کرونا و رعایت حال دانشجویان متقاضی وام دانشجویی، مهلت ثبت نام درخواست وام  برای نیمسال دوم تا 99/01/31 تمدید گردید.
  •  دانشجویان محترم می توانند برای ثبت‌ نام اولیه به سایت صندوق رفاه دانشجویان به نشانی اینترنتی www.swf.ir  مراجعه  و درخواست اولیه خود را در پورتال دانشجویی صندوق رفاه ثبت نام نمایند.