وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تخفیف 20درصدی شهریه جهت متقاضیان گرایش زلزه و ژئوتکنیک
موضوع: حوزه ریاست, آموزش, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/06/16

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی توس ، قطب مجموعه گرایش های ارشد گروه مهندسی عمران در شمال شرق کشور
 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ، دارای 5 گرایش کاربردی از رشته های ارشد گروه مهندسی عمران
 اساتید مجرب و متعهد و عضو بنیاد ملی نخبگان
 تخفیف ویژه 20 درصدی در شهریه ثابت قبولی گرایش های زلزله و ژئوتکنیک در 4 ترم
toos.ac.ir    @toosinstitute1
09028171856