وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


افتخاری دیگر برای موسسه آموزش عالی توس
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 0/08/04

افتخاری دیگر برای موسسه آموزش عالی توس
" عرض تبریک "

بدینوسیله انتخاب جناب آقای دکتر ابوالقاسم بزرگ نیا ، رئیس محترم هیات امناء موسسه آموزش عالی توس و استاد دانشگاه فردوسی مشهد، به ‌عنوان استاد برتر در حوزه آمار کشور در سال 1400 را به محضر گرانقدرشان تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای ایشان ، سلامتی و طول عمر با برکت همراه با موفقیت روزافزون آرزومندیم.

(اعضای هیات امناء و هیات موسس، ریاست، اساتید و کارکنان موسسه آموزش عالی توس)
toos.ac.ir
https://t.me/toosinstitute