وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه_مهم شروع برگزاری کلاس‌های مجازی دروس تربیت بدنی و ورزش۱ (عمومی)‌
موضوع: آموزش
تاریخ : 0/08/05

اطلاعیه_مهم شروع برگزاری کلاس‌های مجازی دروس تربیت بدنی و ورزش۱ (عمومی)‌ 

 به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ دروس تربیت بدنی و ورزش۱ را انتخاب نموده‌اند می رساند، سامانه آموزشی کلاس‌های مجازی دروس تربیت بدنی و ورزش ۱ راه‌اندازی شده است.
دانشجویان می‌بایست جهت ورود به این سامانه به نشانی اینترنتی :
 http://toos.rahafarin-fum.ir
مراجعه نمایند.

 نام کاربری و رمز ورود به سامانه برای دانشجویان به شکل زیر می‌باشد: 
نام کاربری: کدملی بدون صفر
رمز: شماره دانشجویی

دانشجویان محترم می‌بایست راهنمای کار با سامانه را دریافت و مطالعه نموده و براساس راهنما در کلاس‌ها حضور یابند.
 یادآور می‌شود حضور کلیه دانشجویانی که دروس تربیت بدنی و ورزش۱ را در نیمسال جاری انتخاب نموده‌اند، در سامانه آموزشی مجازی الزامی است و نمره نهایی بر اساس فعالیت در این سامانه توسط استاد محترم ثبت خواهد شد.
همچنین روز و ساعت برگزاری برای این دروس در نظر گرفته نشده است و در ۲۴ساعت فقط یکبار برای ثبت فعالیت درسی خود میتوانند در این سامانه فعالیت داشته باشند.

(اداره آموزش موسسه آموزش عالی توس)

پیوست ها

نام فایل حجم
راهنمای_کار_با_سامانه_تربیت_بد... 1.1 مگابایت دانلود