وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه_فوری:تمدید مهلت ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت رشته های کارشناسی ارشد تا تاریخ شنبه ۶دیماه
موضوع: حوزه ریاست, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/10/05

اطلاعیه_فوری:
تمدید مهلت ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت رشته های کارشناسی ارشد تا تاریخ شنبه ۶ دیماه

اطلاعات بیشتر در لینک زیر :
http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=2&id=6907

برای اولین بار و فرصتی استثنایی
ثبت نام (بدون کنکور) رشته های کارشناسی ارشد گروه عمران در موسسه آموزش عالی توس (قطب رشته های مهندسی عمران در شرق کشور) ویژه تکمیل ظرفیت بهمن ۹۹
◀️ عمران ، سازه - کد : 26577
◀️ عمران، ژئو تکنیک - کد : 21840
◀️ عمران، زلزله - کد : 21819
◀️ عمران، مدیریت ساخت - کد : 21923
◀️ عمران، حمل و نقل - کد : 21892

سوال، ابهام و کسب اطلاعات بیشتر :
@MhrMomenipour
09028171856
(واتساپ . تلگرام)