وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اخذ مجوز رشته کارشناسی ارشد عمران - گرایش سازه برای ورودی مهرماه99
موضوع: حوزه ریاست, آموزش, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/06/12

عرض تبریک به حضور تمامی اساتید، دانشجویان و پرسنل موسسه آموزش عالی توس:

الحمدلله، با عنایت خداوند متعال و پیگیری های حوزه ریاست و معاونین محترم، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی توس موفق به اخذ مجوز رشته کارشناسی ارشد عمران - گرایش سازه برای ورودی مهرماه99 گردید.

  " تا تبدیل شدن به قطب مجموعه رشته های گروه مهندسی عمران در شرق کشور راهی نمانده است .... ان شاء الله "

toos.ac.ir
https://t.me/toosinstitute1
09028171856
(موسسه آموزش عالی توس)