وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آغاز ثبت نام  وام صندوق رفاه دانشجویی برای نیمسال دوم 99 -98
موضوع: امور دانشجویی, وام
تاریخ : 98/11/17

آغاز ثبت نام  وام صندوق رفاه دانشجویی برای نیمسال دوم 99 -98

دانشجویان متقاضی وام دانشجویی می توانند از تاریخ98/11/15 الی 98/12/05 برای ثبت‌ نام اولیه به سایت صندوق رفاه دانشجویان به نشانی اینترنتی www.swf.ir  مراجعه  و درخواست اولیه خود را در پورتال دانشجویی صندوق رفاه ثبت نام نمایند. toos.ac.ir


دانشجویانی که ترم های گذشته وام دریافت کرده اند، برای ترم جدید باید مجددا در سایت صندوق رفاه دانشجویی درخواست دهند.

مبلغ وام برای مقطع کارشناسی ارشد 15،000،000 ریال
مبلغ وام برای کاردانی، کارشناسی پیوشته و کارشناسی ناپیوسته  7،500،000 ریال