وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری برگزاری مراسم فرهنگی دانشجویی "  جشن یلدای توس "
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, امور دانشجویی, معاونت فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 97/09/29

گزارش تصویری برگزاری مراسم فرهنگی دانشجویی "  جشن یلدای توس " چهارشنبه 97/9/28  -سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی توس