وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از برگزاری کارگاه آموزشی نقش بینایی ماشین در شهر هوشمند
موضوع: فناوری اطلاعات, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/02/12

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه آموزشی نقش بینایی ماشین در شهر هوشمند
برگزار شده توسط گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی توس در  همایش ملی فناوری اطلاعات و  هوشمند سازی
 سه شنبه 10 اردیبهشت ماه 1398 - برج سپید - مشهد مقدس