وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از برگزاری وبینار آشنایی با رایانش ابری و فرصت های شغلی این حوزه
موضوع: امور پژوهشی, فناوری اطلاعات, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/03/26

گزارش تصویری از برگزاری وبینار آشنایی با رایانش ابری و فرصت های شغلی این حوزه

با سخنرانی جناب آقای مهندس بخشایشی

پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه - ساعت ۱۲ الی ۱۳
(گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی توس)