وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از برنامه کمیته پدافند غیرعامل موسسه آموزش عالی توس، ازاقدامات فیزیکی و اطلاع رسانی جهت رعایت پروتکل های بهداشتی، در طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی در محیط دانشگاه فروردین 1399 -  موسسه آموزش عالی توس
موضوع: حوزه ریاست, آموزش, حسابداری, کتابخانه, امور پژوهشی, امور فرهنگی, امور دانشجویی, فناوری اطلاعات
تاریخ : 99/01/27

گزارش تصویری از برنامه کمیته پدافند غیرعامل موسسه آموزش عالی توس، ازاقدامات فیزیکی و اطلاع رسانی جهت رعایت پروتکل های بهداشتی، در طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی در محیط دانشگاه
فروردین 1399 -  موسسه آموزش عالی توس