وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از برنامه زیارتی حرم امام رضا (ع) و بازدید از موزه های آستان قدس رضوی
موضوع: امور فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 98/08/16

گزارش تصویری از برنامه زیارتی حرم امام رضا (ع) و بازدید از موزه های آستان قدس رضوی به مناسبت ایام آخر ماه صفر  
دانشجویان و اساتید موسسه آموزش عالی توس  -  یکشنبه  98/08/12