وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از بازتاب خبری برگزاری دوره طراحی بازی های کامپیوتری  در رسانه های روزنامه صبح امروز ( یکشنبه مورخ 98/10/22) و کانال تلگرامی انجمن علمی  GAME
موضوع: آموزش, امور پژوهشی, امور دانشجویی, فناوری اطلاعات, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/10/22

گزارش تصویری از بازتاب خبری برگزاری دوره طراحی بازی های کامپیوتری
(گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی توس)
 در رسانه های روزنامه صبح امروز ( یکشنبه مورخ 98/10/22) و کانال تلگرامی انجمن علمی  GAME