وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کنفرانس ملی وب پژوهی
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 94/10/07

دومين كنفرانس بين المللي وب پژوهي اردیبهشت ماه 1395 در دانشگاه علم و فرهنگ - جهاد دانشگاهی برگزار می گردد.

برای اطلاعات بیشتر به آدرس وب سایت زیر مراجعه نمایید.

www.iranwebconf.ir