وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کنسل شدن مراسم عزاداری
موضوع: امور فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 98/08/04

اعلام کنسل شدن برنامه مراسم عزاداری

به اطلاع می رساند با توجه به تعطیل شدن روز دوشنبه 6 آبان ماه به مناسبت ایام شهادت امام رضا(ع) برنامه مراسم عزاداری در این روز نیز کنسل می باشد. (حوزه فرهنگی و اجتماعی موسسه آموزش عالی توس)