وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کلیپ معرفی تسهیلات ، امکانات و فعالیت های مؤسسه آموزش عالی توس و همچنین معرفی کدرشته های بدون آزمون مورد پذیرش برای ورودی مهرماه ۱۳۹۸
موضوع: آموزش, امور دانشجویی, فناوری اطلاعات
تاریخ : 98/05/19

کلیپ معرفی تسهیلات ، امکانات و فعالیت های مؤسسه آموزش عالی توس و همچنین معرفی کدرشته های بدون آزمون مورد پذیرش برای ورودی مهرماه ۱۳۹۸

پیوست ها

نام فایل حجم
کلیپ معرفی تسهیلات موسسه.mp4 7.1 مگابایت دانلود