وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کلاس آموزش عملی ماساژ (اسپرت ماساژ )
موضوع: اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/20

ثبت نام دوره ماساژ (اسپرت ماساژ) تمدید شد

گروه علوم ورزشی موسسه آموزش عالی توس در نظر دارد یک دوره کلاس آموزش عملی ماساژ (اسپرت ماساژ ) (جهت بالا بردن سطح آموزش های علمی و عملی دانشجویان) در مکان آموزشگاه ریمند پژوه با مدیریت آقای دکتر کامران فرایی و با ارائه مدرک معتبر برگزار نماید.
جهت ثبت نام به امور مالی مراجعه نمایید.
( گروه علوم ورزشی موسسه آموزش عالی توس)