وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کسب مقام سوم مسابقات پینگ پنگ موسسات آموزش عالی منطقه 9
موضوع: واحد تربیت بدنی
تاریخ : 98/02/14

کسب مقام سوم مسابقات پینگ پنگ موسسات آموزش عالی منطقه 9
توسط دانشجو آقای آرش صفری راخدمت مسئولین، اساتید ودانشجویان موسسه آموزش عالی توس تبریک وبرای این دانشجوی عزیز آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.