وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کسب مقام اول و سوم جودو آقایان توسط دانشجو موسسه آموزش عالی توس در مسابقات موسسات آموزش عالی منطقه 9کشور
موضوع: واحد تربیت بدنی
تاریخ : 98/02/12

کسب مقام اول جودو آقایان توسط دانشجو محترم اقای رضا شیدا و مقام سوم توسط دانشجوی عزیز اقای محمدفاضل در مسابقات موسسات آموزش عالی منطقه 9کشور رابه کلیه مسئولین، اساتید ودانشجویان موسسه آموزش عالی توس تبریک و آرزوی سلامتی و موفقیت برای این عزیزان را داریم.
(تربیت بدنی موسسه آموزش عالی توس)