وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کانال تلگرام موسسه آموزش عالی توس
موضوع: حوزه ریاست, آموزش, امور پژوهشی, امور فرهنگی, امور دانشجویی
تاریخ : 96/02/20

لینک کانال تلگرام موسسه آموزش عالی توس

دانشجویان و اساتید گرامی جهت دسترسی به کانال تلگرامی موسسه آموزش عالی توس از طریق لینک زیر وارد شوید.

https://t.me/toosinstitute