وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کارگاه آموزشی و عملی مهارت های سواد اطلاعاتی
موضوع: امور دانشجویی, فناوری اطلاعات, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/10

توجه                                                                                                           توجه
از دانشجویان رشته کامپیوتر و علاقه مند به شرکت در کارگاه آموزشی و عملی مهارت های سواد اطلاعاتی دعوت می گردد تا از طریق تکمیل فرم ثبت نام ذیل اعلام حضور نمایند.


سرفصل ها:
معرفی اصول سواد اطلاعاتی و انواع درگاه های جستجو اطلاعات
آشنایی با نحوه جستجو در محیط اینترنت
معرفی انواع موتورهای جستجوی اینترنتی، ابرموتورهای جستجو، فهرست های عمومی و موضوعی وب و دروازه های اطلاعاتی
آشنایی با انواع شیوه های جستجوی پیشرفته در اینترنت
انجام تمرین های عملی

اولین جلسه کارگاه یکشنبه مورخ 98/9/17 از ساعت 12 الی 14 در کلاس 102 برگزارخواهد شد.

هزینه شرکت در کارگاه رایگان است.
مهلت ثبت نام تا پنجشنبه98/9/14

 ظرفیت محدود است
enlightenedبه دلیل  محدود بودن ظرفیت اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.

فرم ثبت نام کارگاه