وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


پیروزی تیم فوتسال موسسه آموزش عالی توس
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 97/12/05

 ضمن عرض تبریک و خداقوت
پیروزی تیم فوتسال موسسه آموزش عالی توس مقابل موسسه آموزش عالی شاندیز با نتیجه 5 بر3 را  بر فوتسالیست های تکنیکی و شجاع موسسه آموزش عالی توس تبریک عرض می نماییم.
به امید پیروزی های بیشتر در مراحل بعدی