وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


پویش کتابخوانی
موضوع: کتابخانه, امور فرهنگی, فناوری اطلاعات
تاریخ : 99/06/29

پویش کتابخوانی
مؤسسه آموزش عالی توس

کتاب برگزیده این دوره از پویش "بیل گیتس، برنامه نویسی خوب، سوداگری نابغه"
به برگزیده این دوره مبلغ ۵۰ هزارتومان وجه نقد اعطا می گردد.
جهت دریافت و مطالعه کتاب در کتابخانه مجازی فیدیبو
به نشانی:
 http://www.fidibo.com/book/view/65724
و برای ارسال پاسخ سؤالات پویش به نشانی:
 B2n.ir/ToosBook1
مراجعه فرمایید.