وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد
موضوع: آموزش
تاریخ : 95/03/26

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد

به اطلاع می رساند موسسه اموزش عالی توس در سال 95 مفتخر به دریافت مجوز پذیرش دانشجو در مقطع ارشد در رشته های مهندسی عمران-ژئوتکنیک و مهندسی عمران -زلزله گردیده است.