وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ورک شاپ آشنایی با دوره های بورس و بازار سرمایه
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/18

گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی توس به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند:
" ورک شاپ آشنایی با دوره های بورس و بازار سرمایه "

  •  سخنران: مهندس کرمانی نژاد

زمان: چهارشنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۰ صبح
مکان: سالن آمفی تاتر  ۱۰۴
( گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی توس)