وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


وبینار معرفی فرصت های شغلی یک معمار
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 0/01/28
گروه معماری موسسه آموزش عالی توس به مناسبت روز " معمار " برگزار می کند: وبینار معرفی فرصت های شغلی یک معمار سخنران : خانم مهندس احمدی زمان برگـزاری : پنج شنبه ۲ اردیبهشت ماه، ساعت ۱۱ لینک وبینار: http://online.toos.ac.ir/webinar (گروه معماری موسسه آموزش عالی توس) @toosinstitute toos.ac.ir