وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


  وبینار ارتباطات غیرکلامی و زبان بدن
موضوع: امور پژوهشی, فناوری اطلاعات, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/09/25

گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی توس به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند:
  وبینار ارتباطات غیرکلامی و زبان بدن
   سخنران : دکتر فرید آقاجانی

  زمان برگـزاری : چهارشنبه ۲۶ آذر ماه، ساعت ۱۶
 لینک وبینار:
 http://online.toos.ac.ir/webinar

(معاونت پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی توس)