وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


وبینار آموزشی آشنایی با موتورهای کاوش و جستجوی بهینه و راهبردهای آن
موضوع: امور پژوهشی, فناوری اطلاعات, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/04/10

وبینار آموزشی آشنایی با موتورهای کاوش و جستجوی بهینه و راهبردهای آن
 استاد: خانم مهندس قاسمیان
علاقه مندان جهت شرکت رایگان در این وبینار می توانند عدد ۱ را به آی دی تلگرام
@ZEdalatian
ارسال فرمایند تا لینک ورود به جلسه وبینار در اختیارشان قرار گیرد.
( معاونت پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی توس )