وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


وام شهریه
موضوع: امور دانشجویی, وام
تاریخ : 98/07/02

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
دانشجویان متقاضی وام شهریه تحصیلی بایدبا مراجعه به  سایت www.swf.ir درخواست خود را ثبت و اقدام به تشکیل پرونده دهند.  
دانشجویانی که در سال گذشته وام دریافت کرده اند نیز باید برای ترم جدید مجددا در خواست خود را از طریق سامانه با ورود به قسمت پرتال دانشجویی/ ورود به سامانه ثبت  نمایند.
اطلاعات بیشتر را در تصویر ملاحظه نمایید.