وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


نشریه تخصصی انجمن علمی گروه کامپیوتر مؤسسه آموزش عالی توس
موضوع: امور فرهنگی, فناوری اطلاعات, انجمنهای علمی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/07/25

نشریه تخصصی انجمن علمی گروه کامپیوتر مؤسسه آموزش عالی توس

در نسخه اول نشریه «سفری به تکنولوژی» می‌خوانیم...

کاربردهای عملی هوش مصنوعی در تجارت الکترونیک
بینایی کامپیوتر (Computer Vision)
ترفندهای کامپیوتری


 شهریورماه ۱۳۹۹
 

 @ToosInstitute1 
 @Tooscomputer20
 @Toos_ComputerBot

پیوست ها

نام فایل حجم
نشریه_تخصصی_انجمن_علمی_گروه_کا... 7.2 مگابایت دانلود