وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


شهید دکتر محسن فخری زاده
موضوع: سخن روز
تاریخ : 99/04/10

فراخوان اولین کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری
 برگزار کننده : موسسه آموزش عالی توس
(روابط عمومی و دبیرخانه کنفرانس)

کلیه مقالات در پایگاه های علمی isc . Civilia . Sid ..... نمایه خواهد شد .
toos.ac.ir
اطلاعات بیشتر در سایت کنفرانس :
RMCE.IR