وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


معاونت پیشین موسسه آموزش عالی توس
موضوع: معاون آموزشی و پژوهشی
تاریخ : 94/11/21

آقای دکتر سید محمد طباطبایی مشهدی

مرتبه علمی: استاد تمام دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی: آمار و ماشینهای حسابگر از دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد: آمار از دانشگاه لیدز انگلستان

دکتری:  آمار مدل های خطی از دانشگاه کارلتون کانادا

 

سوابق آموزشی و پژوهشی: 

  • بیش از 35 سال عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
  • سرپرستی و راهنمایی پایان نامه دانشجویان مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری
  • تالیف کتاب Statistical Inference for Models with Multivariate t-Distributed Errors چاپ شده در انتشارات John Wiley
  • ترجمه کتاب تحليل چند متغيره مولف کانتی ماردیا، جان کنت
  • چاپ بیش از 56 مقاله علمی 

 

سوابق اجرایی:

  • مدیر گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد
  • معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی