وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


معاونت پیشین آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی توس
موضوع: حوزه ریاست, آموزش, معاونین, معاون آموزشی و پژوهشی, معاونت پژوهشی
تاریخ : 95/03/25

سرکار خانم دکتر شراره سادات سرسرابی

الف: مدارك تحصيلي:
 1. دكتري زبان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد
 2. فوق‌ليسانس زبان‌شناسي دانشگاه فردوسي مشهد
 3. ليسانس مترجمي زبان‌انگليسي دانشگاه علامه طباطبايي تهران
 4. دیپلم نخبه ی پژوهشی
 5. گواهی دوره های آموزشی" Leadership and management" (3 دوره) در کشورهای خارجی( امارات، نپال، قزاقستان )

ب: سوابق تدريس در مراكز آموزش عالي

کارشناسی ارشد:

 1. دانشگاه آزاد اسلامی دروس اختصاصی کارشناسی ارشد ترجمه وآموزش زبان
 2. دانشگاه امام رضا(ع) دروس اختصاصی کارشناسی ارشد ترجمه و مجازی آزفا
 3. دانشگاه پیام نور دروس زبان تخصصی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی و زبان شناسی
 4. دانشگاه غیر انتفاعی وارستگان –کارشناسی ارشد گفتار درمانی

کاردانی ،کارشناسی و سایر دوره های آموزشی:

 1. دانشگاه فردوسي مشهد از مهرماه 69 (دروس عمومي و تخصصي زبان انگليسي ساير رشته‌ها)
 2. دانشگاه آزاد اسلامي مشهد از مهرماه 75 (دروس عمومي و تخصصي رشته زبان انگليسي و ساير رشته‌ها)
 3. دانشگاه علوم قرآني مشهد از سال 78(دروس عمومي و تخصصي زبان انگليسي رشته علوم قرآن و حديث)
 4. دانشگاه امام حسين(ع) از سال 78دروس عمومي و تخصصي زبان انگليسي رشته علوم قرآن و حديث و حسابداري و کامپيوتر
 5. مراکز آموزش عالي فرهنگيان از سال 75دروس عمومي و تخصصي رشته زبان انگليسي و ساير رشته‌ها
 6. مرکز تربيت معلم شهيد هاشمي‌نژاد مشهد از بهمن‌ماه 68 دروس عمومي و تخصصي رشته زبان و ساير رشته‌ها
 7. دوره‌هاي کوتاه مدت ضمت خدمت فرهنگيان از سال 75 «کليه دروس و دوره‌هاي تخصصي»
 8. جهاد دانشگاهي مشهد تابستان 83و84 و85
 9. بسيج اساتيد دوره آموزش زبان اساتيد سال 83
 10.  دانشکده سماء دروس عمومي و فني ساير رشته‌ها
 11.  کلاس‌هاي تقويت بنيه علمي فرزندان شاهد و ايثارگران دانشگاه فردوسي
 12.  کلاس‌هاي تقويت بنيه علمي فرهنگيان
 13. دانشگاه امام رضا(ع)دروس تخصصي رشته زبان انگليسي
 14. مركز مديريت صنعتي مشهد:زبان تخصصي رشته IT
 15. آموزشکده فنی الزهرا؛ دروس عمومی و تخصصی
 16. دانشگاه آرمان رضوی دروس عمومی و تخصصی

ج- شرکت در همايش‌ها، گردهمايي‌ها، کارگاه‌ها و ارائه مقاله

 1. همايش زبان‌آموزي دوره ابتدايي - سه دوره 83، 84، 85-  به همراه ارائه مقاله
 2. ارائه مقاله در کنفرانس قرآني؛ قرآن کريم از ديدگاه زبان‌شناسي و آواشناسي، بابلسر زمستان 71
 3. همايش بررسي مسائل آموزش زبان انگليسي و رشته‌هاي وابسته ـ دانشگاه آزاد تبريز ـ 10/6/80 «ارائه مقاله»
 4. همايش زبان، هوش مصنوعي دانشگاه فردوسي مشهد بهمن 83 همراه ارائه مقاله
 5. کنفرانس جايگاه نماز در عصر ارتباطات: ارائه مقاله «اجلاس سراسري نماز»
 6. همايش سرگروه هاي زبان انگليسي استان ها به همراه ارائه مقاله؛ آموزش مبتني بر هوش چند گانه - تهران
 7. همايش پروين اعتصامي دانشگاه اراك سال 1385 به همره ارائه مقاله شناخت لايه هاي پنهان شخصيت و شعر پروين از ديدگاه زبانشناسي اجتماعي
 8. همايش بين المللي پروين قطر؛ پذيرش مقاله و دعوت جهت ارائه اسفند ماه 1386
 9. همايش ادبي قطب علمي دانشگاه فردوسي مشهد به همراه پديرش و ارائه مقاله؛ شخصيت و شعر پروين از ديدگاه زبانشناسي اجتماعي تابستان 1386
 10.  همايش بيهقي دانشگاه سبزوار پذيرش ارائه مقاله؛ بررسي نثر توصيفي ناصر خسرو و نثر ادبي بيهقي از ديدگاه زبان شناسي آبان 1386
 11.  نگرش جديد بر مبحث آگاهي ادغام از ديدگاه زبان شناسي جهت ارائه در همايش قرآن و علوم روز اسفند 1385
 12.  ارايه مقاله در كنفرانس بين المللي زبان انگليسي در كشور نپال زمستان 1386
 13.  همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی (ارائه مقاله)اسفند 88)
 14.  ارائه مقاله در كنفرانس بين المللي گویشهای کویری سمنان آذر 89
 15.  پذيرش و ارائه دو مفاله "طراحي پايگاه داده ها..." و "Transinterpretation of the Quranic words" در همايش ملي بيرجند1389
 16.  ارايه مقاله در كنفرانس بين المللي علوم انساني در كشور ژاپن فروردين91
 17.  پذیرش مقاله در كنفرانس بين المللي علوم انساني در كشور امارات آذر91
 18.  پذیرش مقاله در كنفرانس بين المللي علوم انساني در ارومیه اردیبهشت 92
 19.  ارايه مقاله در كنفرانس بين المللي ترجمه در مشهد اردیبهشت 92
 20.  پذیرش و ارایه مقاله در كنفرانس بين المللي TELLSI آبان 92
 21.  پذیرش مقاله  درهمایش ملی دانشگاه فرهنگیان بیرجند 93
 22.  پذیرش مقاله  درهمایش ملی دانشگاه حکیم سبزواری ارذیبهشت 90
 23.  پذیرش مقاله درهمایش بین المللی همایش آموزش زبان انگلستان2015
 24.  پذیرش وارائه دومقاله درهمایش بین المللی مباحث دینی مالزی2015
 25.  پذیرش مقاله درهمایش بین المللی زبان شناسی پیام نور مشهد اسفند 94
 26.  پذيرش مقاله درنشريه علمی پژوهشی ijhcs

د- تحقيق و تأليف و مقاله‌ها

 1. پايان‌نامه کارشناسي ارشد «زبان‌شناسي در قرآن» 5/3 امتياز گروه‌هاي ممتاز
 2. مقاله قلمرو زبان‌شناسي و گسترش رايانه‌اي نشريه برگ سبز - سال 81
 3. ترجمه مقاله مشاوره همتايان نشريه برگ سبز - سال 82
 4. کلام امام علي(ع) در باب سخن نشريه برگ سبز - سال 80
 5. اهميت قرآن در کلام امام نشريه برگ سبز - سال 79
 6. ترجمه مقاله اعجاز عددي در قرآن نشريه برگ سبز - سال 83
 7. گزارش عملکرد انجمن زبان انگليسي استان خراسان نشريه Link
 8. گزارش عملکرد و گروه زبان انگليسي استان خراسان و محورهاي ارزشيابي نشريه Link
 9. گزارش عملکرد انجمن زبان انگليسي نشريه Link
 10.  فرم ارزشيابي مهارت‌هاي تدريس نشريه Link
 11.  مقاله زبان‌ آموزي کودک؛ نشريه برگ سبز - سال84
 12.  آموزش مبتني بر هوش چند گانه؛ نشریه برگ سبز - سال 1385
 13.  شناخت لايه هاي پنهان شخصيت و شعر پروين از ديدگاه زبانشناسي اجتماعي؛ كتاب خلاصه مقاله هاي دانشگاه اراك 85
 14.  كتاب خلاصه مقالات همايش ادبي قطب علمي دانشگاه فردوسي مشهد؛ شخصيت و شعر پروين از ديدگاه زبانشناسي اجتماعي - شهريور 1386
 15.  كتاب خلاصه مقالات دانشگاه سبزوار؛ بررسي نثر توصيفي ناصر خسرو و نثر ادبي بيهقي از ديدگاه زبان شناسي - آبان 1386
 16.  مقاله آموزش مبتني بر هوش موسيقيايي؛  نشريه برگ سبز - زمستان 1386
 17.  مقاله نظریه شبکه های معنایی: مرکز ثقل بررسی های علمی؛ نشریه ی جستار آموزشکده الزهرا مشهد - سال 1387
 18.  مقاله نظریه شبکه های معنایی: مدلی برای نمایش ساختار معنایی حافظه ی انسان؛ نشريه برگ سبز -  بهار 1388
 19.  مقاله معادل یابی واژه های قرآنی در پرتو روابط موجود در نظریه شبکه های معنایی؛ نشریه ی علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد - مطالعات قرآنی
 20.  مقاله " SURVEYING THE CONCEPTUAL RELATIONS OF SOME QURANIC WORDS BASED ON SEMANTIC NETWORK THEORY AND  DEVISING QURANIC WORDS DATA BASE     " همایش آموزش زبان فارسی و زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 21.  سخنرانی و ارائه مقاله "Project management" در همایش سرگروهها و دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی 1388
 22.  پذيرش و ارائه دو مقاله طراحي پايگاه داده ها و Transinterpretation of the Quranic words در همايش ملي بيرجند1389
 23.  ارائه مقاله به كنفرانس بين المللي چين
 24.  ارائه مقاله در كنفرانس بين المللي گویشهای کویری سمنان آذر 89
 25.  ارايه مقاله در كنفرانس بين المللي علوم انساني در كشور ژاپن فروردين91
 26.  پذيرش و ارائه مقاله در همايش ملي تربت حيدريه خرداد91
 27.  پذيرش دو مقاله درنشريه ajsr
 28.  چاپ مقاله در كنفرانس بين المللي ترجمه در مشهد اردیبهشت 92
 29.  پذيرش مقاله درنشريه علمی پژوهشی مطالعات قرآنی
 30.  پذيرش مقاله درنشريه علمی پژوهشی ذهن
 31.  پذيرش مقاله درنشريه الکترونیکی همایش اراک
 32.  پذيرش دو مقاله درنشريه های بین المللی   
 33.  پذيرش مقاله درنشريه  علمی پژوهشی IJRLS
 34.  پذيرش مقاله درنشريه   الکترونیکی همایش بین المللی مالزی
 35.  پذیرش و چاپ سه مقاله در نشریه شوق تغییر
 36. ارائه سه  طرح پژو هشی کشوری
 • نخبه از منظر کشورهای نخبه پرور
 • شناسایی، جذب و نگهداشت نخبگان
 • طراحي پايگاه داده های واژگان

ه- شرکت در دوره ها و کارگاهها و برگزاری دوره ها و کارگاهها

 1. شرکت و برگزاری دوره ها و کارگاهها ی دوره های بصیرت افزایی و دانش افزایی بیش از  30 دوره  از طرف بسیج اساتید
 2. شرکت و برگزاری دوره ها و کارگاهها ی دوره های دانش افزایی بیش از  30 دوره  علوم و فنون مختلف

و- داوری و تأليف کتاب

 1. تالیف 12 کتاب و 12 کتاب کار Pick Up English
 2. ناظر و کارشناس 28 جلد کتاب  Pick Up English
 3. داوری کتاب درسی کارشناسی 1 مورد

زـ شرح فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي، اجرايي

 1. معاونت آموزشي مرکز تربيت معلم شهيد هاشمي‌نژاد مشهد از سال 75 تا 77
 2. سرگروه زبان انگليسي استان خراسان از سال 78 تا به حال
 3. عضو کميسيون آثار و تأليفات استان خراسان از سال 78 تا به حال
 4. عضو کميسيون طرح ارتقاء؛ بررسي تأليفات از سال 82 تا به حال
 5. عضويت در گروه‌هاي مراکز تربيت معلم و آموزش عالي از 69
 6. مسئول مالي و اداري بسيج اساتيد خواهر استان خراسان از 84
 7. مدیر و عضو کمیته پژوهشی تربیت معلم از86
 8. معاونت پژوهشی (خانه نخبگان)89
 9. ويرايشگر انگليسي نشريه علمي پژوهشي كومش/عضو هیات تحریریه نشریه پویش دانشگاه فرهنگیان/مدیر مسئول نشریه زبان ادبی تربیتی قرآن
 10.  عضو هیئت رئیسه و جلسه همایش ملی و بین المللی
 11.  راه اندازی مدارس غیرانتفاعی و موسسه پژوهش بنیان
 12.  عضو پژوهشکده ی تعلیم و تربیت مجازی (بنیان)
 13. استاد راهنما و مشاور و داور پايان نامه هاي کارشناسی (20 مورد) وکارشناسی ارشد (20 مورد)
 14. ریاست شورای عالی بسیج استان و تدوین کننده سند شورای عالی بسیج استان
 15. ریاست مجمع عالی بسیج استان
 16. ریاست دانشگاه فرهنگیان  پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد تا تیر 94
 17.  مشاور ریاست دانشگاه فرهنگیان کشور سال 95
 18.  نماینده مدرسین و عضو شورای آموزشی و تشخیص صلاحیت مدرسین
 19.  عضو اصلی شورای پژوهشی لایه ی استانی دانشگاه فرهنگیان 94-95
 20.  عضو هیات امنای استانی و شورای فرهنگی استانی دانشگاه فرهنگیان 92 -94
 21.  معاونت مسابقات فرهنگي، علمي، هنري از سال 76

ح- داوري مسابقات

 1. جشنواره روش تدريس زبان انگليسي 84 منطقه/ استان
 2. جشنواره زبان انگليسي 75 منطقه/ استان
 3. زبان انگليسي مسابقات علمي/ مهارت‌هاي علمي مراکز تربيت معلم 81 ( کشوري )، 87 و 88 ( استانی )
 4. مسئول تحليل بسيج اساتيد مراکز مستقل از سال 80
 5. عضو گروه مصاحبه بدو استخدام (فن معلمي و زبان انگليسي) سالهای 75/76/77
 6. نايب رئيس انجمن معلمان زبان استان خراسان از سال 82
 7. طراح سؤال‌هاي کشوري فرزندان فرهنگيان/ ايثارگران
 8. همکاري با کميته‌هاي علمي بسيج دانشجويي

ط- افتخارات

 1. پژوهشگربرتر و نخبه كشوري 86 ازسوي سازمان بسيج اساتيد
 2. مدرس نمونه ی استانی 79
 3. مدرس نمونه ی کشوری خرداد 88
 4. پژوهشگر برتر استان91
 5. بانوی نمونه سال 92
 6. هیات علمی برتر استانی 94
 7. نخبه ی علمی استان از طرف بسیج اساتید آذر 88
 8. نخبه ی پژوهشی استان در سال 89 از طرف بسیج اساتید و خانه نخبگان
 9. کسب مقامهای ورزشی و قرآنی

ی- عناوين پايان نامه ي كارشناسي ارشد و دكتري

 1. پايان‌نامه کارشناسي ارشد: زبان‌شناسي در قرآن؛ 5/3 امتياز گروه‌هاي ممتاز
 2. توصیف و بررسی واژه هاي قرآني بر پایه ی نظريه شبكه هاي معنايي و كاربرد در ترجمه و طراحي پايگاه داده ها