وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مشاوره آموزشی دانشجویان گروه معماری با مدیر گروه
موضوع: اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/06/22

دانشجویان محترم معماری:

 جهت مشاوره آموزشی با مدیر گروه،  یکشنبه ۲۳ شهریور ساعت ۱۲ جلسه آنلاین(مجازی) در نرم افزار ادوب کانکت تشکیل می شود، اگر سوال یا مشکلی در رابطه با انتخاب واحد و مسائل آموزشی دارید شرکت بفرمایید .
لینک جلسه متعاقبا اعلام می شود .
(گروه معماری موسسه آموزش عالی توس )