وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه مسابقه اردو تفریحی پینت بال
موضوع: امور فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 98/09/30

مسابقه اردو تفریحی پینت بال
 
ویژه دختران مؤسسه آموزش عالی توس

 
به دلیل درخواست دانشجویان برای تغییر روز انتخابی، برنامه پینتبال از سه شنبه به چهارشنبه همین هفته موکول شد...
جهت اطلاع بیشتر به ایدی زیر مراجعه کنید:
@kameli75
لطفااطلاع رسانی کنید
@b_toos_news