وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مسابقات ورزشی ویژه دانشجویان مستقر در خوابگاهها
موضوع: واحد تربیت بدنی
تاریخ : 95/11/25

مسابقات ورزشی ویژه دانشجویان مستقر در خوابگاهها

کمیته تربیت بدنی و امور ورزش منطقه 9 موسسات آموزش عالی به مناسبت دهه فجر در نظر دارد یک دوره مسابقات ورزشی ویژه دانشجویان مستقر در خوابگاهها در بخش خواهران و برادران در رشته های زیر برگزار نماید.

تنیس روی میز، بدمینتون، آمادگی جسمانی، شطرنج، دارت، طناب زنی، مچ اندازی

وسطی، یک قل دو قل، پرتاب پنالتی، بازی 3 نفره بسکتبال، والیبال برج هیجان

این مسابقات ویژه دانشجویان مستقر در خوابگاههای موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی می باشد.

دانشجویان باید برای ثبت نام به رابطین هر خوابگاه مراجعه نمایند.

تاریخ اعلام آمادگی تا 95/11/25 می باشد

به نفرات برتر جوایز نقدی تعلق می گیرد.