وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مراسم جشن دانشجویی شب یلدا
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, فعالیت های فرهنگی, انجمن های علمی
تاریخ : 98/09/26

مراسم جشن دانشجویی شب یلدا
همراه با شاهنامه خوانی و مسابقات جذاب
زمان: شنبه ۳۰ آذر ماه - ساعت ۱۴
مکان: سالن ۱۰۳

 ( با توجه به تکمیل ظرفیت ثبت نام )

دانشجویان عزیزی که ثبت نام نموده اند حتما روز شنبه راس ساعت ۱۴ در سالن ۱۰۳ حضور بهم رسانند .


( انجمن های علمی دانشجویی موسسه آموزش عالی توس)