وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


زمان و مدارک مورد نياز جهت ثبت نام کاردانی فنی و حرفه ای و کاردانش 96
موضوع: آموزش
تاریخ : 96/06/21

زمان ثبت نام کاردانی فنی و حرفه ای و کاردانش 96

روزهای شنبه و یکشنبه 25 و 26 شهریورماه 1396 می باشد.

پیوست ها

نام فایل حجم
مدارک ثبت نام کاردانی فنی و حر... 47.4 کیلوبایت دانلود