وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


كلاس هاي رشته زلزله و ژئوتكنيك
موضوع: آموزش, تحصیلات تکمیلی
تاریخ : 97/07/03

⭐️⭐️⭐️مهم  ⭐️⭐️⭐️

كليه كلاس هاي رشته زلزله و ژئوتكنيك در مقطع ارشد امروز مورخ سه شنبه 1397/07/13 برگزار مي گردد.

اداره آموزش