وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی : شهریه علی الحساب
موضوع: حوزه ریاست, حسابداری, اطلاعیه ها, شهریه
تاریخ : 0/06/13

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی :
باتوجه به شروع انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400
دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی مبلغ 12/000/000ریال ( یک میلیون و دویست هزار تومان ) 
دانشجویان کارشناسی ارشد مبلغ 20/000/000 ریال (دو میلیون تومان) بابت علی الحساب شهریه باید پرداخت نمایند. 
توضیحات بیشتر در پوستر ...

(امور مالی موسسه آموزش عالی توس)