وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه کلیه دانشجویان رشته عمران ( کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد )
موضوع: آموزش, عمران, مهندسی تکنولوژی عمران کارشناسی ناپیوسته, اجرای ساختمانهای بتونی-کاردانی فنی و حرفه ای, کارشناسی ارشد عمران- زلزله, کارشناسی ارشد عمران - ژئوتکنیک
تاریخ : 96/07/02