وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه کلیه دانشجويان شاغل به تحصیل (از ورودی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و ماقبل):تکمیل فرم پایش سلامت
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی
تاریخ : 0/06/21

قابل توجه کلیه دانشجويان شاغل به تحصیل (از ورودی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و ماقبل):

هر چه سریعتر نسبت به تکمیل فرم پایش سلامت از طریق لینک ذیل اقدام نمایید.

لازم به ذکر است مشاهده برنامه امتحانی ترم در پایان ترم جاری و فعال شدن پرتال دانشجویی منوط به تکمیل فرم پایش سلامت روان می‌باشد.


جهت ثبت نام و تكميل اطلاعات درخواستي لينك زير:
 http://portal.saorg.ir/mentalhealth
 اقدام فرمائيد.

دریافت فایل راهنمای تکمیل کارنامه سلامت :
 https://plink.ir/QbM6v

پاسخگویی به سوالات احتمالی شما ارسال به آی دی تلگرام زیر :
@farhangi_toosinstitute
(امور دانشجويي موسسه آموزش عالی توس)